اطلاعات فنی
مشخصات مشخصات فنی استاندارد
ضخامت به میلیمتر 2.8 KSM3802
ضخامت لایه رویی (mm) 0.7 KSM3802
استحکام کششی (L) 10.0 KSM3507
استحکام کششی (W) 9.8 KSM3507
میزان افزایش طول (L) 1.75 % KSM3006
میزان افزایش طول (W) 1.45 % KSM3006
میزان فرورفتگی به میلیمتر (20) 0.8 KSM3802
میزان فرورفتگی به میلیمتر (45) 1 KSM3802
فرورفتگی باقیمانده 7% KSM3802
ثبات ابعاد (W) 0.01 % KSM3802
ثبات ابعاد (L) 0.06 % KSM3802
مقاومت سایشی (mg) 38 ASTMD4060
مقاومت سایشی (mm) 0/01 ASTMD4060
میزان کاهش وزن در برابر گرما 0.1 % KSM3802
مقاومت در برابر مواد شیمیایی قابل قبول KSM3506
آنتی باکتریال 99.99 % FC-TM-20.19

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

601

604

605

609

611

613

Prev Next Close