اطلاعات فنی
مشخصات مشخصات فنی استاندارد
طبقه بندی پر تردد EN 685
ضخامت لایۀ رویی به میلیمتر 0/12 EN 429
ضخامت به میلیمتر 0/92 EN 428
وزن کل (گرم/مترمربع) 1500 EN 430
ثبات ابعاد ≤ 0/8 % EN 434
مقاومت پیچی (میلیمتر) ≤ 2 EN 434
مقاومت در برابر فشار (میلیمتر) میانگین 0/03 EN 433
کاهش صدا (دسی بل) 0/05 EN ISO 354
قدرت درز جوش ≥ 150 DIN 52612
مقاومت در برابر آتش B2 EN ISO 13501-1
مقاومت در برابر نور ≥ 6 EN ISO 105-B02
مقاومت در برابر مواد شیمیایی مقاومت خوب EN 423
مقاومت در برابر باکتری ها و انگلها ضدعفونی شده (استریل) DIN EN ISO 846-A/C
تعداد رنگ 18 رنگ  
بصورت رول عرض 2 متر EN 426

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

3942027

3942031

3942034

3942036

3942037

3942038

3942039

3942040

3942041

3942042

3942043

3942044

3942045

3942046

3942047

3942048

3942049

3942050

3942051

3942052

3942053

3942054

3942055

3942057

3942058

3942059

3942060

3942064

3943059

25903118

25903119

25903120

25903121

25903122

25906037

25906060

25906025

25906126

25906128

25906129

25936120

25936127

Prev Next Close