اطلاعات فنی
(m) طول 20 (m) عرض 2 (mm) ضخامت 1/6
         

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

CH12062

CS82181

CS82273

CH12366

CS8227

CS82355

Prev Next Close