اطلاعات فنی
(mm) ضخامت 2 مقاومت نوری ≥ 6    
(mm) ضخامت لایه رویی 0/15 مقاومت فرو رفتگی < 0/05    
(g/m2) وزن کلی 3590 ابعاد 15/03 * 91/15    
حداکثر میزان تغییر ابعاد ± 0/1        

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

IK 6003

IK 6004

IK 6005

IK 6006

IK 6007

IK 6008

IK 6009

IK 6010

IK 6011

IK 6012

IK 6013

IK 6016

IK 6017

Prev Next Close