اطلاعات فنی
(mm) ضخامت 2 مقاومت نوری ≥ 6    
(mm) ضخامت لایه رویی 0/15 مقاومت فرو رفتگی < 0/05    
(g/m2) وزن کلی 3590 ابعاد 15/03 * 91/15    
حداکثر میزان تغییر ابعاد ± 0/1        

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

Prev Next Close