اطلاعات فنی
(mm) ضخامت 2 مقاومت نوری ≥ 6    
(mm) ضخامت لایه رویی 0/15 مقاومت فرو رفتگی < 0/05    
(g/m2) وزن کلی 3590 ابعاد 15/03 * 91/15    
حداکثر میزان تغییر ابعاد ± 0/1        

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Prev Next Close