اطلاعات فنی
(mm) ضخامت 3 مقاومت نوری ≥ 6    
(mm) ضخامت لایه رویی 0/20 مقاومت فرو رفتگی < 0/35    
(g/m2) وزن کلی 1570 ابعاد عرض 2 متر    
حداکثر میزان تغییر ابعاد ± 0/2        

تمام اطلاعات فنی که در این قسمت می بینید کاملا به روز می باشند و برای دسترسی به اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

4101-263

4106-258

4120-258

4136-253

4139-268

4179-300

4181-267

4195-255

4345-255

Prev Next Close