• - بهترین گزینه برای ایجاد مقاومت مکانیکی بالا، مقاومت به ضربه و خش پذیری، سایش و نظافت آسان.

  • - یک محیط بهداشتی و درمانی باید عاری از هرگونه میکروب و باکتری باشد. برای این محیط ها دیوارپوش آنتی باکتریال دارای خصوصیاتی مانند شستشوی آسان، هزینه به صرفه با توجه به طول عمر بیشتر نسبت به طرح و رنگ های شاد و متنوع، طراحی زیباتر و نظافت مطمئن تر را امکان پذیر می نماید.
    - این دیوار پوش ها علاوه بر نصب عمودی به صورت افقی نیز میتوانند نصب شود. برای حصول اطمینان از عدم نفوذ آب و میکروب، درزجوش نمودن الزامی است.