• کلاس تردد AC4 ، ابعاد 12 * 40 * 1212 میلیمتر ، عایق گرما و سرما ، U Groove ، با روکش ملامینه محافظ ، عرض 40 سانتی متر ، مناسب جهت گرمایش از کف

  • 12 میلیمتر ، کلاس تردد AC3 ، Registered Emboss ، U Groove ، ابعاد 12 * 60 * 1215 میلیمتر

  • 12 میلیمتر ، کلاس تردد AC3 ، Registered Emboss ، U Groove ، ابعاد 12 * 60 * 1215 میلیمتر

  • 8 میلیمتر ، کلاس تردد AC3 ، با روکش ملامینه محافظ ، Waterproof click ، مناسب جهت گرمایش از کف ، ابعاد 8 * 195 * 1212 میلیمتر

  • 8 میلیمتر ، کلاس تردد AC3 ، مطابق با استاندارد EN 13329 اروپا ، Super click ، ابعاد 8 * 195 * 1212 میلیمتر

  • ابعاد 8 * 195 * 1212 میلیمتر