لمینت وینیفلکس و تارکت در بیش از 120 طرح و رنگ مختلف در ابعاد و ضخامت های گوناگون
کفپوش استریپ ، رول ، تایل وینیفلکس و تارکت ، مناسب جهت اماکن مسکونی و اداری کم تردد در ابعاد مختلف و طرح های گوناگون.

کفپوش استریپ ، رول ، تایل وینیفلکس و تارکت ، مناسب جهت اماکن مسکونی و اداری کم تردد در ابعاد مختلف و طرح های گوناگون.

لمینت وینیفلکس و تارکت در بیش از 120 طرح و رنگ مختلف در ابعاد و ضخامت های گوناگون